Andrzej Grzela

AndrzejZnajomi, słuchacze Drake’a, Przyjaciele!
Nasz Kolega Andrzej Grzela z zespołu RYCZĄCE DWUDZIESTKI będzie potrzebował naszej pomocy w trakcie wychodzenia z choroby. Wiele osób jeszcze nie złożyło
zeznań podatkowych, i może przekazać 1% Andrzejowi. Z góry bardzo dziękujemy!
Drake.
Mija kolejny tydzień, w którym Andrzej stara się powrócić do nas
wszystkich… Naprawdę się stara, co przejawia wysyłaniem ze swej strony
delikatnych sygnałów chęci kontaktu z najbliższym otoczeniem, czyli…
jest bardzo dobrze! Wiemy, że teraz już będzie potrzeba
tylko dużo czasu na skuteczną rehabilitację w specjalistycznym ośrodku, a
co za tym idzie, pewnie i niemałych środków pieniężnych. Dlatego
informujemy, że Andrzej „Qńa” Grzela, jest podopiecznym Fundacji
AVALON, poprzez którą na Jego potrzeby, zaczynamy gromadzić niezbędne w
niedalekiej przyszłości, fundusze. Zacznijmy od 1% z rozliczeń podatkowych
PIT za 2014r. – pozostał nam na to jeszcze cały kwiecień.
JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU?
1. Wypełniając zeznanie PIT, podatnik musi obliczyć podatek należny wobec
Urzędu Skarbowego.
2. W rubryce WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI
POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)
• Wpisać numer KRS: 0000270809
• Obliczyć kwotę 1%
3. W rubryce INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE (bardzo ważne!)
• Wpisać nazwisko oraz numer członkowski nadany przez Fundację – Grzela,
4394
Oczywiście, prócz powyższej formy pomocy, istnieje także możliwość
bezpośredniej darowizny. O szczegóły można pytać pod adresem
dwudziestki@ryczace20.pl oraz bezpośrednio w fundacji www.fundacjaavalon.pl

wwwdrake